Основно училище ,,Васил Левски” с.Крепча отбеляза с финална среща приключването на проекта

      Финална среща между ученици, учители и родители отбеляза приключването на проекта  ”Discover your hidden skills”  на ОУ “Васил Левски” с.Крепча, общ.Опака по секторна програма “Коменски” към Център за развитие на човешките ресурси.

     На 28 юли 2015 г. в гр. Велико Търново беше организирана и проведена работна среща за отбелязване края на двугодишната  работа по проекта за многостранно партньорство и  разпространение и отчитане на резултатите от него.

 През 2013г. ОУ“Васил Левски“ кандидатства по европейската програма ”Учене през целия живот по секторна програма „Коменски” – „Многостранни партньорства”. Само 116 училища в България и само две в Търговищка област получиха одобрение и възможност да реализират проекта си.

 За наша радост, Основно училище „Васил Левски„ с. Крепча бе едно от одобрените!

За нашето училище това бе първият такъв спечелен проект.

Отпуснато бе финансиране за него от Европейската комисия на стойност 20 000 €. Проектът включваше 24 мобилности – посещения и обмяна по теми, свързани с европейската идентичност за период от 2 години /2013-2015/, с партньори от Полша, Румъния, Турция, Чехия, Испания иЛитва.

ОУ “Васил Левски“ е българският партньор.

    Подходихме към това предизвикателство силно мотивирани, с огромно желание и интерес.

През цялото време учители, ученици, родители и ръководство си сътрудничеха в  реализирането на проекта.Радвахме се на голяма обществена подкрепа.

Подготовката на песни, спортни състезания, театър, танци, рисунки, постери, презентации на националния език и на работния език на проекта – английски, бяха използвани като средство за комуникация. Имаше много съвместни инициативи, които бяха тясно свързани с учебната програма, нашето село, нашето училище, с културното многообразие на държавите участници в проекта, размяна на е-мейли между учителите и учениците и споделяне на добри практики.

    Работата по този проект даде възможност на училището ни да повиши авторитета си сред ученици, родители, сред образователните и местни институции, както и сред широката общественост.

   За учителите това бе една изключителна възможност да се запознаят отблизо с образователната система на страните партньори и да обменят добри практики.

   На учениците, проекта  доказа, че вратата към Европа е отворена за всички, независимо от техният социален статус и че всеки има в себе си скрити умения, които трябва да открие и покаже на света.

     Заключителната среща на 28 юли 2015г. събра ученици и учители от ОУ,,Васил Левски”, родители, възпитаници и преподаватели от други училища , както и хора извън сферата на образованието.

Г-жа Диана Христова- учител по английски език и координатор на проекта, обобщи двугодишният период  в презентация като проследи  всички етапи и дейности свързани с изпълнението му от самото му начало.Представена  бе интересна и полезна информация за нашите партньори.

Филми за всяка една работна визита пък съживиха емоции и спомени от преживяното и участници в мобилностите разказаха за своите лични впечатления от срещите им с традициите и с начина на живот на домакините. Споделиха, че се чувстват  по-самоуверени и културно  обогатени след участието си в проекта.

Всички присъстващи изразиха радост и задоволство от участието си в проведеното събитие. Бяха раздадени  рекламни материали с логото на проекта.

Гостите благодариха за предоставената им възможност да станат част от заключителната среща и че нямат търпение да разкажат за впечатленията си.

,,Осъществяването на този  проект е успех за нашето училище. Но истинското удовлетворение дойде с реализацията, с изработването на крайните продукти, с осъществяването на целите.Имахме много работа, но със силен и работещ с ентусиазъм екип, с толерантни партньори и положителна мотивация, всичко приключи успешно. Сега остава да се радваме на позитивното му въздействие върху деца, учители, родители и общественост… И да подготвим следващ  проект!”- завърши с думите г-н Седат Мехмедов, директор на ОУ,,Васил Левски” с.Крепча.

Благодарим на всички наши партньори за сътрудничеството и приятелството!

 

При домакините в Сосновец , Полша-март 2014г.
При домакините в Сосновец , Полша-март 2014г.
В Чехия-ноември 2013г.

В Чехия-ноември 2013г.

 

гр.Кахраманмараш, Турция-юни 2014г.

гр.Кахраманмараш, Турция-юни 2014г.

 

Литва- октомври 2014г.

Литва- октомври 2014г.

 

гр.Отелу-Рошу-Румъния-декември-2014г.

гр.Отелу-Рошу-Румъния-декември-2014г.

 

На екскурзия в Жеравна,България-март 2015г.

На екскурзия в Жеравна,България-март 2015г.

 

Посрещане в Алмагро , Испания- май 2015г.

Посрещане в Алмагро , Испания- май 2015г.

 

Заключителна среща в гр.Велико Търново- 28.07.2015г.

Заключителна среща в гр.Велико Търново- 28.07.2015г.

 

Заключителна среща в гр.Велико Търново- 28.07.2015г

Заключителна среща в гр.Велико Търново- 28.07.2015г

The book of stories

The spanish team has developed its main outcome of the mobility, "The book of stories". It is a beautiful book created with the contribution of all partner countries. It has 7 chapters about Don Quixote in a modern city and in a modern life. We … [Continue reading]